วงการศิลปะสูญเสียครั้งสำคัญ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงวัฒนธรรม - Ministry of Culture
Untitled Document
วงการศิลปะสูญเสียครั้งสำคัญ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงวัฒนธรรม - Ministry of Culture
วงการศิลปะสูญเสียครั้งสำคัญ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงวัฒนธรรม - Ministry of Culture
Untitled Document
วงการศิลปะสูญเสียครั้งสำคัญ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงวัฒนธรรม - Ministry of Culture
Untitled Document
ข่าวสาร
ข้อมูล-ความรู้
รายงานและตัวชี้วัด
บริการ
 
มุมข้าราชการ
 
เว็บไซต์ลิ้งค์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าหลัก  >  ข่าวสังคม-วัฒนธรรม  >   วงการศิลปะสูญเสียครั้งสำคัญ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕

วงการศิลปะสูญเสียครั้งสำคัญ “ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์”
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า “ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้ถึงแก่กรรมลงแล้ว เนื่องจากโรคชรา และโรคหัวใจ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๑๔๒ หมู่ที่ ๒ ทร. ๕๔ ซอยแบริ่ง (สุขุมวิท ๑๐๗) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สิริรวมอายุ ๙๙ ปี

โดยกำหนดจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๐ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. จากนั้นทายาทและลูกศิษย์จะได้จัดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ศกนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๐ วัดมกุฎกษัตริยาราม หลังจากนั้นจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล เป็นเวลา ๑๐๐ วัน และดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ในการนี้ ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศิลปะ เพราะท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการวางรากฐานจิตรกรรมสมัยใหม่แนวอิมเพรสชั่นนิสม์ในยุคแรกของไทย โดยสวธ.ได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติที่ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นการ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต ๑๒๐,๐๐๐ บาท สวธ. พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป”

 อนึ่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๕ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๕๔ ท่านเป็นศิลปินผู้มีบทบาทสำคัญต่อการวางรากฐานจิตรกรรมสมัยใหม่ในยุคแรกของไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวิชาการตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๗๐ ปี มีผลงานสร้างสรรค์ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งผลงานด้านวิชาการ การศึกษา วิจัย ตลอดจนการติดต่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ การสร้างสรรค์ผลงานแสดงถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องในเรื่องความประทับใจและความผูกพันกับความงามของธรรมชาติ เป็นการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแรงด้วยการใช้สีสว่าง สดใส เจิดจ้า การใช้เกรียงปาดสีมีความเด็ดขาด และอิสระ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ เป็นผู้วางรากฐานจิตรกรรมสมัยใหม่แนวอิมเพรสชั่นนิสม์ ของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนับเป็นผู้สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ที่มีค่ายิ่งซึ่งได้สัมฤทธิผลและเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดต่อวงการศึกษาศิลปะไทย จึงได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕


** หมายเหตุ ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณจิตรา (ภรรยา) ๐ ๒๓๙๓ ๒๘๒๘, ๐๘๕ ๘๓๒ ๓๒๔๑
 

 

 
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 21 ธันวาคม 2553 07:00
วันที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหา:21 ธันวาคม 2553
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน:51670

 
Untitled Document

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand Tel. +662 422 8888
สายด่วนวัฒนธรรม โทร.๑๗๖๕
ติดต่อ webmaster@m-culture.go.th
แผนที่ตั้งกระทรวง

 
free hit counter